…dan bantuan makanan semasa bertugas sehingga 31 Mac ini kepada 6,000 petugas yang dikenal pasti di hospital-hospital seluruh Selangor. Jumlah keseluruhan bantuan adalah RM1.2 juta. 2. Bantuan kepada penjaja, peniaga…

(Keluarga) : had pembiayaan bernilai RM500 untuk setahun had nilai guna rawatan yang boleh digunakan RM50 tiada had jenis rawatan/ perubatan bagi kesihatan asas PERCUMA satu kad untuk satu keluarga