…had gunaan dan kelayakan ditetapkan. Kelayakan Kad Peduli Sihat Terdapat 2 kategori pemohonan iaitu Keluarga atau Individu . Untuk kategori A iaitu keluarga , pemohon mestilah : suami / isteri…